Birimlerimiz
03 Mart 2022


 KLİNİKLER
1. KatDahiliye Servisi
1. Kat Palyatif Servisi
2. KatCerrahi Servisi
2. Kat
KBB Servisi
2. Kat
Kardiyoloji Servisi
2. Kat
Üroloji Servisi
2. Kat
Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
2. KatNöroloji Servisi
2. Kat
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
2. KatÇocuk Hastalıkları Servisi
3. KatFizik Tedavi Servisi BİRİMLER

Acil Servis Hizmetleri

Yoğun Bakım 1. Basamak  (5 Yatak)

Yoğun Bakım 2. Basamak  (6 Yatak)
 Yoğun Bakım 3. Basamak  (6 Yatak)

Uyku Servisi 

Diyaliz Birimi
 Gebe Okulu / Bebek Dostu Hastane
 NST, Yenidoğan İşitme
 Odyometri
 Evde Sağlık Hizmetleri
 Diyabet Birimi 
 Görüntüleme Birimi
Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Diş Röntgen, Ultrason
 Laboratuvar Birimi
 Kan ve Transfüzyon Merkezi 
 Ameliyathane Hizmetleri
 Endoskopi ve Kolonoskopi
 Eko, Ekg