Obezite Merkezi
14 Eylül 2023

Ezine Devlet Hastanesi Obezite Merkezinde; 1 sorumlu hekim, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 hemşire ve 1 fizyoterapistten oluşan ekip görev yapmaktadır. Ayrıca Dahiliye, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri Ve Genel Cerrahi konsültan hekimleri bulunmaktadır.

Obezite merkezinde obezitesi olan yani vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzerinde olan bireyler, bu multidisipliner ekip tarafından 1 yıl boyunca takip ve tedavi edilmekte, sonrasında da koruma programına alınmaktadır.