Anlaşmalı Kurumlar
11 Eylül 2023

SGK
Emekli Sandığı 
Bağkur
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı
ESBANK Eskişehir Bankası T.A.Ş.Mensup. Emekli Sand.Vakfı
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.& T. Halk Bankası A.Ş.Mensup. Emekli ve Yardım Sand.Vakfı
Türkiye Halk  Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı
T.Vakıflar Bankası T.O.A.Memur ve  Hizmetlileri Emekli ve  Yardım Sand.  Vakfı
Şeker Sigorta A.Ş.Personeli  Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı
Şekerbank T.A.Ş.Personeli  Sosyal Sigort. Sandığı  Vakfı
T.Odalar ve Borsalar Birliği Pers. Sigorta ve  Emekli Sand. Vakfı Genel Müdürlüğü
Garanti Bankası T.A.Ş.Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Yapı Kredi Bankası Mens.Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı
Akbank T.A.Ş.Mens.Tekaüt Sandığı  Vakfı
Türkiye İş Bankası
Türkiye ESBANK Eskişehir Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı