Ameliyathane / Doğumhane
14 Eylül 2023

Ameliyathane salonlarımızda; hasta ve çalışan güvenliğini hedefleyen sterilizasyon, hepafiltre havalandırma sistemi mevcuttur. İleri düzey teknolojik aletlerle donatılmış ameliyathane salonlarımızda açık ve kapalı tüm cerrahi işlemler başarı ile yapılmaktadır.